کسب مهارت تنها راه ورود به بازار کار و کسب شغل مناسب می باشد **** مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قاینات آماده ارائه آموزشهای مهارتی بصورت رایگان می باشند*** مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی یکی از طرحهای مناسب متقاضیان کسب مهارت و تجربه (استاد شاگردی نوین )

Menu
JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری 438 نفر دوره آزمون نیروهای مسلح در مرکز اموزش فنی و حرفه ای قاین

به گزارش روابط عمومی مرکز قاین در راستای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروهای مسلح در سال جاری تعداد 438 نفر دوره  آزمون  متقاضیان سرباز وظیفه برگزار شده است . در این طرح که برای تسهیل روند اشتغال بکار این سربازان بعد از اتمام خدمت آنها انجام میگردد دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای دیگر دغدغه ای برای آنها نخواهد بود و سریعتر جذب بازارکار خواهند شد 

در این طرح سربازانی که مدعی داشتن مهارت  قبل از خدمت می باشند میتوانند فقط در آزمون تعیین سطح شرکت نموده و در صورت قبولی گواهینامه خود را دریافت کنند در غیر اینصورت میتوانند جه کسب مهارت در کارگاههای آموزشی رایگان مراکز فنی و حرفه ای شرکت نموده و در طول خدمت سربازی به یک مهارت فنی نیز دست پیدا کنند . 

همکنون دو کارگاه برق اتومبیل و برق ساختمان در حال برگزاری دوره برای سربازان سپاه و پادگان امام حسین قاین می باشند که تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت .