کسب مهارت تنها راه ورود به بازار کار و کسب شغل مناسب می باشد **** مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قاینات آماده ارائه آموزشهای مهارتی بصورت رایگان می باشند*** مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی یکی از طرحهای مناسب متقاضیان کسب مهارت و تجربه (استاد شاگردی نوین )

Menu
JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

نسیم قاینات :برای تکمیل و تجهیز مرکز فنی خواهران 600 میلیون اعتبار نیاز است

محمد حسن مظلوم رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاینات در گفتگو با خبرنگارنسیم قائنگفت:عملیات ساخت ساختمان مرکز آموزش فنی خواهران از سال 1390 با زیربنای حدود هزار متر مربع آغاز شد که تاکنون 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان این که از ابتدای کلنگ زنی این مجموعه در کمیته برنامه ریزی فرمانداری قاین 2میلیارد تومان برای آن به تصویب رسیده است گفت: در مجموع تا کنون 700 میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافته است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاینات با بیان این که سال گذشته نیز در کمیته برنامه ریزی شهرستان 400 میلیون اعتبار برای آن در نظر گرفته شده بود و فقط 200 میلیون تخصیص داده شد گفت: اگر اعتبارات سال گذشته به طور کامل تخصیص می یافت این پروژه تاکنون آماده بهره برداری بود.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم 300 میلیون تومان دیگر برای تکمیل و 300 میلیون تومان جهت تجهیز این مرکز نیاز است.

مظلوم از خرید 50 میلیون تومان تجهیزات برای مرکز آموزش فنی خواهران خبر داد و گفت: این تجهیزات به محض تکمیل شدن ساختمان به این مرکز منتقل خواهد شد