کسب مهارت تنها راه ورود به بازار کار و کسب شغل مناسب می باشد **** مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قاینات آماده ارائه آموزشهای مهارتی بصورت رایگان می باشند*** مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی یکی از طرحهای مناسب متقاضیان کسب مهارت و تجربه (استاد شاگردی نوین )

Menu
JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری کارگاههای تخصصی برای کارگران صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین کارگاه تخصصی آموزشی برای کارگران صنعت ساختمان با همکاری نظام مهندسی ، انجمن صنفی کارگران ساختمانی ،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد . در این دوره های  تخصصی تعداد 220 نفر در رشته های مختلف سنگ کار ، آلماتوربند ،بنای سفت کار ،بتن ریز ،جدید ترین متودهای روز و مورد تایید نظام مهندسی و استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای را فرا خواهند گرفت . یکی از وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزایش سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف صنایع و صنوف میباشد تا این اطلاعات این  افراد به مرور زمان قدیمی و غیر قابل استفاده  نشود و بتواند با تکنولوژی روز بازار کار همراه باشند . در این کارگاهها سازمان نظام مهندسی کلیه قوانین و مقررات ساختمانی را ارایه کرده و اداره کار نیز کلیه موارد ایمنی مورد نیاز در حین کار را عنوان میکند . در واقع پکیج کاملی از اطلاعت روز و قوانین به روز شده در این دوره  ها به کارگران گفته میشود و در حین کاردر آینده نیز درخواست خواهد شد . این افرد پس از طی دوره در آزمون های فنی و حرفه ا ی شرکت کرده و کارت مهارت دریافت خواهند کرد . این دوره ها برای همیشه تکرار خواهند داشت و کلیه کارگران صنعت ساختمان در آن شرکت خواهند کرد. مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین سالانه به بیش از چهار هزار نفر از متقاضیان مهارت آموزی آموزش ارایه میکند که این رقم معادل 600000 نفر ساعت آموزش بصورت رایگان میباشد