مقام معظم رهبری : *سال 99 سال جهش تولید ****** با رعایت فاصله اجتماعی در مبارزه با کرونا حقوق دیگران رارعایت کنیم ******آغاز ثبت نام دوره های مهارتی و رایگان خاص تابستان 99 در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قاینات***6مرداد و هفته ملی مهارت بر همه مربیان و کارکنان مراکزآموزش فنی و حرفه ای مبارک

Menu
JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

فراخوان اصناف متقاضی شرکت در طرح مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی

قابل توجه کلیه صنوف فنی وخدماتی شهرستان قاینات

با عنایت به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال پایدار برای جوانان شهرستان در سال " اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال " و جایگاه واهمیت مهارت آموزی در محیط کار واقعی اتاق اصناف با همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای در نظر دارد :

«طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی»

رادر شهرستان قاینات اجرا نماید.

در این طرح جوانان جویای کار بدون دریافت حقوق و مزایا و حق بیمه در واحد صنفی مشغول به کار و مهارت آموزی بصورت همزمان میشوند و در این مدت واحد صنفی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی معاف خواهد بود و در نهایت متقاضیان با شرکت در آزمونهای فنی و حرفه ای ، کارت مهارت دریافت خواهند نمود.

لذا از کلیه صنوف فنی وخدماتی که متقاضی این طرح و نیروی کار رایگان میباشند تقاضا میشود به اتاق اصناف شهرستان یا مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران قاین  مراجعه نمایند.

اطلاعیه های مهم

سایت های مرتبط