کسب مهارت تنها راه ورود به بازار کار و کسب شغل مناسب می باشد **** مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قاینات آماده ارائه آموزشهای مهارتی بصورت رایگان می باشند*** طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور اول لغایت یازده اردیبهشت ماه

Menu
JUX Mega Menu - модуль joomla Видео